Ocenenie udelil týždenník Newsweek spolu s Nadáciou Kronenberga, ktorí spoločne realizujú projekt pod názvom Zodpovedný biznis. Partnermi projektu oi Akadémia rozvoja filantropie v Poľsku, čestnú záštitu prevzalo Ministerstvo pre miestny rozvoj, mediálnu podporu poskytol mesačník Forbes a Denník. Troton získal cenu za mnohoročnú angažovanosť firmy v riešení problémov miestnej spoločnosti a za činnosť smerujúcu k ochrane životného prostredia.

 

ISO 9001

Norma ISO 9001 sa týka riadenia kvality. K hlavným požiadavkám normy patria okrem iného zavádzanie kontroly dokumentov a zápisníc, účasť vedenia na zdokonaľovaní systému riadenia kvality, systematizácia riadenia zásob, ustálenie procesu realizácie výrobkov, vykonávanie systematického preverovania (spokojnosti klienta, výrobkov, procesov). Zavedenie systému ISO 9001 vplyv na hodnotu našej značky. Zvyšuje účinnosť a rýchlosť reakcie na potreby klienta, čím tiež rastie jeho spokojnosť s našimi službami. Získanie certifikátu zlepšuje efektivitu práce, a tiež zaručuje stálu kontrolu nad našimi výrobkami.

 

ISO 14001

Cieľom normy ISO 14001, týkajúcej sa ochrany životného prostredia je pomoc organizáciám v ich aktivitách, produkcii a službách, ktoré majú vplyv na životné prostredie a tiež minimalizácia svojho vplyvu na životné prostredie a efektívne využívanie dostupných prostriedkov v každej oblasti svojej činnosti.Norma ISO 14001 neobsahuje bezohľadné požiadavky, týkajúce sa politiky ochrany životného prostredia danej firmy. Jej hlavnou požiadavkou je, aby sa organizácia riadila pravidlami, ktoré zahrnula do svojej politiky ochrany životného prostredia, dodržiavala právne predpisy, určila aspekty ochrany životného prostredia, na základe ktorých je vytváraný zoznam týchto aspektov s dôrazom na tie, ktoré majú pre činnosť firmy najväčší význam . Na ich základe by si firma mala vytýčiť svoje ciele, úlohy a programy ochrany životného prostredia. Hlavným a najdôležitejším požiadavkou normy je stále smerovanie organizácie k sebazdokonaľovaniu.

 

Združenie Fair Play: 2004, 2005, 2006

Program "Združenie Fair Play" je pričlenený k Štátnej hospodárskej komore a jeho organizátorom je Inštitút výskumu demokracie a súkromného podnikania. V mnohých krajnách a regiónoch prijali predstavitelia regionálnych úradov  čestné predsedníctvo v tomto združení  . K spolupráci na programe boli pozvané inštitúcie podpory a propagácie podnikania, organizácia zamestnávateľov, kluby a spolky podnikateľov v celej republike. Fair Play je vo svete biznisu jedným z najviac cenených ocenení. Sme jeho laureátmi za roky 2004, 2005 a 2006. V roku 2006 sme sa ocitli medzi pätnástimi firmami, odmenenými špeciálnou soškou!

 

Gazela byznysu: 2003, 2004

Gazela biznisu je projekt, realizovaný spoločne deviatimi ekonomickými denníkmi, ktoré patria do vydavateľskej skupiny Bonnier. Jeho cieľom je oceniť najdynamickejšie sa rozvíjajúce malé a stredné firmy, ktoré pôsobia na našom trhu. Podmienkou účasti v súťaži je podanie finančného výsledku za posledné tri roky a zverejnenia týchto údajov v registračných listinách firmy. Tieto výsledky potom overované firmou Coface Intercredit Poland. Vďaka tomu sa súťaže môžu zúčastniť len poctivé a dôveryhodné firmy, ktorých činnosť je úplne priehľadná.Gazelu biznisu sme získali v rokoch 2003 a 2004.

 

Európska firma: 2003

Európska firma - je ocenenie, odovzdávané redakciou "Hospodárskeho prehľadu", prílohy k "Právnickým novinám". V rámci súťaže redakcia prezentuje a hodnotí poľské, dokonale fungujúcej firmy. Laureáti súťaže dobývajú trh, víťazia nad konkurenciou vďaka investíciám do technológií, infraštruktúry, výkonu a kvality. Na získanie ceny majú šancu firmy, ktoré investujú do vzdelávania pracovníkov a zvyšovanie ich kvalifikácie, prispôsobujú svoju činnosť európskym štandardom. My sme sa stali laureátom tohto ocenení v roku 2003.

 

Poľský úspech: 2004, 2005, 2006

"Poľský úspech" je celopoľská súťaž hospodárskeho úspechu poľských firem. Organizátorom súťaže je celopoľské fórum propagácia biznisu. Propagačný program, uskutočnený v rámci tejto súťaže, má za úlohu poukázať na najlepšie firmy a priebeh ich hospodárskej kariéry, pri vyvinutí ich vlastného úsilia.

 Propagácia podnikateľských predsavzatí, korunovaných úspechom, pomôcť stimulácii rozvoja podnikania, čo je hlavná zbraň proti rastu nezamestnanosti. Súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva, práce a sociálnych vecí Poľskej republiky. Sme laureátmi tohto ocenenia v rokoch 2004, 2005 a 2006.

 

Košalinský denár: 2004, 2005, 2006

Košalinský denár - Hospodárske ocenenie roka - je cenou, ktorú udelí Košalinská priemyselná obchodná komora pod patronátom vojvodu Západného Pomoransku a predsedu Štátnej hospodárskej komory. Denáre udeľované firmám za ich dynamický rozvoj a aktívnu činnosť v prospech miestnej spoločnosti. Cenu sme získali napríklad za stavbu chodníka a autobusovej zastávky v Ząbrowě (kde sa nachádza sídlo našej firmy) a za podporu združenia v prospech osôb s nádorovým ochorením victoria.

 

Miestny znalec prírody: 2005, 2006

Je to ocenenie, udeľované nadáciou "Veda pre životné prostredie" firmám, ktoré poskytujú podporu spoločenským akciám s ekologickým charakterom a tiež tým, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť v prospech ochrany prírody a zavádzajú nové technologické, šetrné k životnému prostrediu.Naša firma získala toto ocenenie za investíciu do výrobného systému, priaznivého pre životné prostredie, za získanie certifikátu na "ochranu životného prostredia" 14001, za aktívnu účasť v akcii adopcie riek a finančnú podporu centra ochrany druhu vlka vo Stobnici.

 

Firma blízka životnému prostrediu: 2006

Táto súťaž sa koná pod patronátom Ministerstva životného prostredia a parlamentu Poľskej republiky. Jeho laureátmi sa stalo 35 firiem z celej republiky, ktoré reprezentovali rôzne odvetvia priemyslu a služieb.

 Ocenené firmy spája jedna vec: považujú ekologické kritériá ako zdroj prevahy nad konkurenciou a ako prvok pre vytváranie ekologických kompetencií. Všetky tieto firmy získali certifikáty "Firma blízka životnému prostrediu". Okrem toho, za jednotlivé ekologické aktivity, boli udelené tri špeciálne ocenenia:

  •    firme DHL Ekspres Poland, sro. - za vytváranie a rozvoj ekologickej zodpovednosti pri podnikaní
  •   firme Final, a.s. Dąbrowa Górnicza - za prihliadnutia k ekologickým faktorom pri vedení firmy
  • firme TROTON, Sp. z o. o. - za budovanie svojej reputácie na základe podpory miestnych ekosystémov.

 

Zlatý orbital: 2006

Je ocenenie, udeľované špecialistickým mesačníkom "Chemický trh" pod záštitou Ministerstva Hospodárstva, práce a sociálnych vecí, Komory chemického priemyslu a Združenia inžinierov a technikov chemického priemyslu. Boli sme jedným z laureátov tejto súťaže. Súťažná komisia ocenila hodnoty jedného z našich najnovších produktov - tmelu, obohateného sklenými vláknami - MASTER BLACK.

 


ÚvodÚvod


Upozornenie

  • Nákupný košík a ceny tovaru môžete prezerať až po prihlásení !

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.

Odber noviniek

Copyright © 2019 AB profitrade s.r.o. Všetky práva vyhradené.