Ocenění udělil týdeník Newsweek spolu s Nadací Kronenberga, kteří společně realizují projekt pod názvemOdpovědný byznys. Partnery projektu jsou mj. Akademie rozvoje filantropie v Polsku, čestnou záštitu převzalo Ministerstvopro místní rozvoj, mediální podporu poskytl měsíčník Forbes a Deník. Troton získal cenu zamnohaletou angažovanost firmy v řešení problémů místní společnosti a za činnost směřující k ochraně životního prostředí.

 

ISO 9001

Norma ISO 9001 se týká řízení kvality. K hlavním požadavkům normy patří mj.zavádění kontroly dokumentů a zápisů, účast vedení na zdokonalování systému řízení jakosti, systematizace řízení zásob, Ustálení procesu realizace výrobků, provádění systematického prověření (spokojenosti klienta, výrobků, procesů). Zavedení systému ISO 9001 má vliv na hodnotu naší značky. Zvyšuje účinnost a rychlostreakce na potřeby klienta, čímž také roste jeho spokojenost s našimi službami. Získání certifikátu zlepšujeefektivitu práce, a také zaručuje stálou kontrolu nad našimi výrobky.

 

ISO 14001

Cílem normy ISO 14001, Týkající se ochrany životního prostředí je pomoc organizacím v jejich aktivitách, produkci a službách,které mají vliv na životní prostředí a také minimalizace svého vlivu na životní prostředí a efektivní využívánídostupných prostředků v každé oblasti své činnosti.Norma ISO 14001 neobsahuje bezohledné požadavky týkající se politikyochrany životního prostředí dané firmy. Její hlavní požadavkem je, aby se organizace řídila pravidly, kterézahrnula do své politiky ochrany životního prostředí, dodržovala právní předpisy, určila aspekty ochrany životního prostředí, Na základě kterých je vytvářen seznam těchto aspektů s důrazem na ty, které mají pročinnost firmy největší význam. Na jejich základě by si firma měla definovat své cíle, úkolya programy ochrany životního prostředí. Hlavním a nejdůležitějším požadavkem normy je stále směřování organizace ksebezdokonalování.

 

Sdružení Fair Play: 2004, 2005, 2006

Program "Sdružení Fair Play" je přičleněn ke Státní hospodářské komoře a jehoorganizátorem je Institut výzkumu demokracie a soukromého podnikání. V mnoha krajních a regionech přijali představitelé regionálníchúřadů   čestné předsednictví v tomto sdružení    . Ke spolupráci na programu byly pozvány institucepodpory a propagace podnikání, organizace zaměstnavatelů, kluby a spolky podnikatelů v celé republice. FairPlay je ve světě byznysu jedním z nejvíce ceněných ocenění. Jsme jeho laureáty za roky 2004, 2005 a 2006. V roce 2006 jsme se ocitli mezi patnácti firmami, odměněnými speciálnísoškou!

 

Gazela byznysu: 2003, 2004

Gazela byznysu je projekt, realizovaný společně devíti ekonomickými deníky, které spadají dovydavatelské skupiny Bonnier. Jeho cílem je ocenit nejdynamičtěji se rozvíjející malé a střední firmy, které působína našem trhu. Podmínkou účasti v soutěži je podání finančního výsledku za poslední tři roky a zveřejněnítěchto údajů v registračních listinách firmy. Tyto výsledky jsou pak ověřovány firmou Coface Intercredit Poland. Díkytomu se soutěže mohou zúčastnit pouze poctivé a důvěryhodné firmy, jejichž činnost je zcela priehľadná.Gazelubyznysu jsme získali v letech 2003 a 2004.

 

Evropská firma: 2003

Evropská firma - je ocenění,předávané redakcí "Hospodářského přehledu", přílohy k "Právnickým novinám". V rámci soutěžeredakce prezentuje a hodnotí polské, dokonale fungující firmy. Laureáti soutěže dobývají trh, vítězí nadkonkurencí díky investicím do technologií, infrastruktury, výkonu a kvality. Pro ​​získání ceny mají šancifirmy, které investují do vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich kvalifikace, přizpůsobují svou činnost evropskýmstandardem. My jsme se stali laureátem tohoto ocenění v roce 2003.

 

Polský úspěch: 2004, 2005, 2006

"Polsatúspěch "je celopolské soutěž hospodářského úspěchu polských firem. Organizátorem soutěže je celopolské fórum propagace byznysu. Propagačníprogram uskutečněný v rámci této soutěže, má za úkol poukázat na nejlepší firmy a průběh jejichhospodářské kariéry, při vyvinutí jejich vlastního úsilí.

  Propagace podnikatelských předsevzetí, korunovanýchúspěchem, má pomoci stimulaci rozvoje podnikání, což je hlavní zbraň proti růstu nezaměstnanosti. Soutěž se kopod záštitou Ministerstva hospodářství, práce a sociálních věcí Polské republiky. Jsme laureáty tohoto ocenění vletech 2004, 2005 a 2006.

 

Košalinského denár: 2004, 2005, 2006

Košalinského denár - Hospodářské ocenění roku - je cenou,kterou udělí košalinského průmyslová obchodní komora pod záštitou vévody Západního Pomoří a předsedy Státní hospodářskékomory. D ENAR jsou udělovány firmám za jejich dynamický rozvoj a aktivní činnost ve prospěch místníspolečnosti. Cenu jsme získali například za stavbu chodníku a autobusové zastávky v Ząbrowě (kde sesídlo naší firmy) a za podporu sdružení ve prospěch osob s nádorovým onemocněním Victoria.

 

Místní znalec přírody: 2005, 2006

Je to ocenění, udělované nadací "Věda pro životní prostředí" firmám, které poskytujípodporu společenským akcím s ekologickým charakterem a také těm, které vyvíjejí aktivní činnost ve prospěch ochranypřírody a zavádějí nové technologické, šetrné k životnímu prostrediu.Naša firma získala toto ocenění za investici dovýrobního systému, příznivého pro životní prostředí, za získání certifikátu na "ochranu životního prostředí"14001, za aktivní účast v akci adopce řek a finanční podporu střediska ochrany druhu vlkave Stobnici.

 

Firma blízká životnímu prostředí: 2006

Tato soutěž se koná pod patronátem Ministerstva životního prostředí a parlamentu Polskérepubliky. Jeho laureáty se stalo 35 firem z celé republiky, které reprezentovaly různá odvětví průmyslu aslužeb.

  Oceněné firmy spojuje jedna věc: považují ekologická kritéria jako zdroj převahy nadkonkurencí a jako prvek pro vytváření ekologických kompetencí. Všechny tyto firmy získaly certifikáty "Firma blízkáživotnímu prostředí ". Mimoto, za jednotlivé ekologické aktivity, byly uděleny tři speciální ocenění:

  •    firmě DHL Ekspres Poland, sro. - za vytváření a rozvoj ekologické odpovědnostipři podnikání
  •    firmě Final, as Dąbrowa Górnicza - za přihlédnutí k ekologickým faktorem přivedení firmy
  • firmě TROTON, Sp. z oo - za budování své reputace na základě podpory místních ekosystémů.

 

Zlatý orbital: 2006

Je ocenění, udělované špecialistickým měsíčníkem "Chemický trh" pod záštitou Ministerstva Hospodářství, prácea sociálních věcí, Komory chemického průmyslu a Sdružení inženýrů a techniků chemického průmyslu. Byli jsme jednímz laureátů této soutěže. Soutěžní komise ocenila hodnoty jednoho z našich nejnovějších produktů - tmelu, obohaceného skelnými vlákny - MASTER BLACK.

 


DomůDomů


Upozornění

  • Nákupní košík a ceny zboží můžete prohlížet až po přihlášení!

Zlevněné produkty

Žádné zlevněné produkty

Nové produkty

Momentálně nejsou dostupné žádné nové produkty.

Odběr novinek

Copyright © 2018 AB profitrade s.r.o. Všechna práva vyhrazena.